นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการสินเชื่อ กบข.ช่วยลดหนี้สินครู

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำโครงการสินเชื่อ กบข.เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สิน ผู้ถูกฟ้องร้อง ผู้มีหนี้สินวิกฤต หรือมียอดเงินเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 และเป็นสมาชิก กบข.สามารถกู้เงิน กบข.ในส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน มาลดยอดหนี้ได้

“กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ คือ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นสมาชิก กบข. และเป็นผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผ่านเว็บไซต์ td.moe.go.th และลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านสถานีแก้หนี้ครู ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องร้อง ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือผู้มีปัญหาหนี้สินวิกฤต คือ มียอดเงินเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า ผู้เข้าข่ายที่ลงทะเบียนรอบที่ 1 มีจำนวน 14,142 ราย และผู้เข้าข่ายลงทะเบียนรอบที่ 2 มีจำนวน 10,000 ราย”

โครงการสินเชื่อ กบข.ช่วยลดหนี้สินครู

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า การใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการ ผู้ลงทะเบียนรอบที่ 1 สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565-ธันวาคม 2565 ส่วนผู้ลงทะเบียนรอบที่ 2 สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565-มกราคม 2566

โดยมีเงื่อนไข และวงเงินกู้ยืมไม่เกินร้อยละ 90 ของยอดเงินรวมของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 0.50-1.00 บาทต่อปี

ทั้งนี้ หลังจากปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ต้องไม่ก่อหนี้สินเพิ่มภายในระยะเวลา 12 เดือน สำหรับผู้กู้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน กำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระคืนเงินต้นไป จนใกล้เกษียณอายุราชการ และจะหักชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดตามสัญญาเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสภาพ หรือออกจากราชการ และขอรับเงินจาก กบข.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ schmadeke-inc.com

UFA Slot

Releated