ปัญหาการเรียนออนไลน์

ปัญหาการเรียนออนไลน์ สะท้อนความไม่พร้อมของการศึกษาไทย

การเรียนออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทมากๆ ซึ่งทุกโรงเรียนต้องรับมือและปรับตัวรับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนเป็นอย่างมาก สำหรับบางพื้นที่ที่ระบบการศึกษาต้องหยุดชะงัก และต้องปรับรูปแบบการศึกษามาเป็นการเรียนออนไลน์ ทำให้ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครองต่างต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ ซึ่งในหลายๆ พื้นที่ทำให้มองเห็นภาพชัดเจนว่าปัญหาการเรียนออนไลน์ สะท้อนถึงความไม่พร้อมของการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก

ต้องยอมรับว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รูปแบบการศึกษาต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก การเรียนออนไลน์จึงถือเป็นช่องทางที่จะทำให้การศึกษายังคงขับเคลื่อนต่อได้ โดยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่การเรียนออนไลน์สำหรับเด็กบางโรงเรียนนั้น บางพื้นที่ บางครอบครัว กลับส่งผลกระทบอย่างหนัก ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ต้องใช้ในการประกอบการเรียน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงถือเป็นปัจจัยแรกที่ควรคำนึงถึง หากจะต้องทำการเรียนในรูปแบบออนไลน์

ปัญหาการเรียนออนไลน์

เพราะไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะเข้าถึงการศึกษา เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ แม้กระทั่งตัวคุณครูเองก็ต้องปรับตัวปรับรูปแบบการสอน ที่เป็นการเพิ่มภาระทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง ภาพความเหลื่อมล้ำดูชัดเจนขึ้นเมื่อเด็กทุกคนยังไร้ซึ่งอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงการศึกษา ในขณะที่บางครอบครัวภาระตกไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต้องหาซื้ออุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน ต้องจ่ายค่าเทอมและดูแลลูกในขณะเรียนออนไลน์ คุณครูบางคนต้องควักเงินซื้ออุปกรณ์ในการช่วยสอนออนไลน์ ความเหลื่อมล้ำความไม่พร้อมที่จะเข้าถึงการศึกษายิ่งเป็นภาพที่ชัดขึ้น และเป็นปัญหาที่ทางภาครัฐต้องคิดแก้ไข และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้มากที่สุด

การเรียนออนไลน์อาจส่งผลให้คุณครูต้องตามเก็บชิ้นงานนักเรียน เพื่อวัดผล เพิ่มภาระชิ้นงานให้นักเรียน ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการเข้าเรียน จนเกิดเป็นความเครียดความท้อในเรียนออนไลน์ ไม่เพียงนักเรียนเท่านั้นที่เครียด ด้านครูผู้สอนเองก็ต้องพยายามหากลยุทธ์ เทคนิคการเรียนใหม่ๆ ศึกษาการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อปรับตัวรับมือกับการสอนออนไลน์ด้วยเช่นกัน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่schmadeke-inc.com

Releated